Rosnące cen gazu ziemnego i gazu płynnego skłaniają coraz więcej osób do zakupu kotła elektrycznego. Najczęściej motywacją jest:

  • Posiadana nadwyżka energii z paneli fotowoltaicznych w okresie rozliczeniowym.
  • Chęć posiadania awaryjnego źródła ciepła na wypadek przerw w dostawach gazu.
  W tym poradniku prezentujemy kilka przykładów podłączenia pieca elektrycznego Junkers Bosch TH do kotłowni z piecem gazowym wyposażonym w zasobnik ciepłej wody.

  1. Kocioł elektryczny podłączony trójnikowo dla centralnego ogrzewania
  Podstawowe podłączenie pieca elektrycznego Bosch TH.
  • proste podłączenie hydrauliczne za pomocą złączek (trójników) do linii zasilania układu grzewczego
  • zamontowane dwa zwory zwrotne na zasilaniu kotła gazowego i elektrycznego – przłączenie ogrzewania gaz-prąd ogranicza się do uruchomienia odpowiedniego kotła na jego panelu sterującym -nie trzeba przełączać żadnych zaworów.
  • jest to najtańsze rozwiązanie tego typu w zakresie zakupu jak i montażu, przeznaczone w instalacjach grzejnikowych i podłogowych z regulacją temperatury po stronie pomieszczeń (termostaty grzejnikowe, termostaty podłogowe dla każdego pomieszczenia).
  • układ grzewczy C.O może być zasilany tylko z jednego kotła w danym momencie. Pracuje albo kocioł gazowy albo elektryczny TH,
  • podgrzewanie ciepłej wody użytkowej wymaga dodatkowego bojlera elektrycznego lub grzałki do zasobnika (jeżeli jest możliwość jej zamontowania) lub zaworu trójdrogowe (propozycja nr 3).
  2. Kocioł elektryczny podłączony trójnikowo dla centralnego ogrzewania ze sprzęgłem hydraulicznym
  Jest to rozwinięcie konfiguracji podstawowej pica TH (z punkt nr 1) rozbudowane o sprzęgło hydrauliczne oraz dodatkową grupę pompową (lub grupy pompowe dla wielu niezależnych obwodów grzewczych). Na rurach prowadzących od pieca gazowego i elektrycznego także zamontowane są zawory zwrotne (jednokierunkowe).
  • zrównoważony hydraulicznie układ pozwala na równoczesną pracę i kotła gazowego i elektrycznego,
  • w instalacjach z ogrzewaniem mieszanym (podłogówka/grzejniki) na osobnych grupach popowych pozwala na wykorzystanie regulacji pogodowej w ramach automatyki kotłowej danej marki, oraz sterowania strefowego Junker Bosch z modułami MM100,
  • podgrzewacz wody z wężownicą możemy podłączyć przez sprzęgło jako kolejny obieg grzewczy jeżeli podgrzewacz wody ma być także zasilany z kotła elektrycznego, sterowanie odbywa się dodatkowy moduł MM100.
  3.Kocioł elektryczny podłączony trójnikowo dla centralnego ogrzewania i zawór trójdrogowy dla ciepłej wody
  Prezentowy układ to rozwinięcie schematu nr 1. Zawór trójdrogowy sterowany z kotła elektrycznego pozwala na podgrzewanie ciepłej użytkowej w zasobniku.
  • proste podłączenie hydrauliczne za pomocą złączek (trójników) do linii zasilania układu grzewczego oraz wężownicy zasobnika.
  • zamontowane dwa zwory zwrotne na zasilaniu kotła gazowego i elektrycznego i układzie podgrzewania zasobnika – przłączenie ogrzewania gaz-prąd ogranicza się do uruchomienia odpowiedniego kotła na jego panelu sterującym – nie trzeba przełączać żadnych zaworów.
  • w okresie wiosna-lato-jesień zwiększamy autokonsumpcję energii z paneli bez oddawania jej do sieci i dociążamy falownik w szczycie produkcji, co zmniejsza ryzyko wyłączeń instalacji PV z powodu zbytniego wzrostu napięcia.
  • Do kotła elektrycznego Bosch TH należy dokupić fabryczny zestaw zawierający zawór trójdrogowy i czujnik temperatury zasobnika.
  4.  Piec elektryczny z podłączeniem trójnikowym dla C.O. ze sprzęgłem hydraulicznym oraz podgrzewaniem ciepłej wody
  Łącząc układ nr 2 i nr 3 uzyskujemy:
  • zrównoważony hydraulicznie układ C.O. pozwala na równoczesną pracę i kotła gazowego i elektrycznego,
  • w instalacjach z ogrzewaniem mieszanym (podłogówka/grzejniki) na osobnych grupach popowych pozwala na wykorzystanie regulacji pogodowej w ramach automatyki kotłowej danej marki, oraz regulacji strefowej z użyciem modułów MM100
  • w okresie wiosna-lato-jesień zwiększamy autokonsumpcję energii z paneli bez oddawania jej do sieci i dociążamy falownik w szczycie produkcji, co zmniejsza ryzyko wyłączeń instalacji PV z powodu zbytniego wzrostu napięcia.
  • układ podgrzewania zasobnika (wężownicy) nie jest zrównoważony hydraulicznie. Jeżeli kluczowe jest zasilanie układu C.O. jednocześnie z pieca gazowego i elektrycznego, funkcja podgrzewania ciepłej wody powinna być załączona tylko w na jednym kotle.

  To, co najważniejsze

  Powyższe rozwiązania oczywiście nie wyczerpują wszystkich możliwości. Konkretny układ powinien być dopasowany do już istniejącej instalacji oraz powinien realizować postawione cele. Moc kotła Junkers Bosch TH może być z lekkim zapasem, ponieważ urządzenia z tej serii posiadają możliwość regulacji mocy w szerokim zakresie.
  Planując zakup kotła elektrycznego do kotłowni hybrydowej, należy:
  • Sprawdzić moc przyłącza energetycznego w umowie oraz wartość zabezpieczeń (bezpieczników) podlicznikowych – instalacja elektryczna i przyłącze powinny mieć zapas mocy minimum 5-10kW na potrzeby innych urządzeń elektrycznych (pralka, zmywarka, piekarnik, kuchenka, oświetlenie, itp.)
  • Dowiedzieć się u dostawy energii czy jest możliwość zwiększenia mocy przyłączeniowej.
  • Odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania:
   • piec elektryczny ma tylko służyć do zużycia energii z fotowoltaiki czy ma być także źródłem ogrzewania awaryjnego na wypadek awarii kotła gazowego lub braku gazu?
   • czy i jak chcemy podgrzewać ciepłą wodę użytkową?
   • czy dochodzi do wyłączeń instalacji fotowoltaicznej podczas szczytu nasłonecznienia z powodu podniesienia napięcia powyżej 250V?