Z początkiem roku nasza oferta została rozszerzona o zestaw hybrydowy składający się kondensacyjnego kotła Bosch Condens wspomaganego modułem elektrycznym ST Pro o mocy 3kW.

Galopujące ceny energii elektrycznej oraz wsparcie dla osób indywidualnych w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych sprawiają, że wiele osób rozważa zakup instalacji fotowoltaicznej, której moc przekracza bieżące, a nawet przyszłe potrzeby w zakresie energii elektrycznej na cele bytowe. Przeciętne rodzina zamieszkująca dom jednorodzinny zużywa od 2000 do 3000 kWh energii elektrycznej rocznie. Takie potrzeby w ramach umowy prosumenckiej zaspokoi instalacja fotowoltaiczna o mocy 4kWp.

Mając do dyspozycji większą powierzchnie dachu (około 60-70 m2), można zainwestować w instalacje o mocy do 10 000 kWp. Instalacja taka zapewni roczną nadwyżkę o wielkości około 5000 kWh energii, którą można odebrać w sezonie grzewczym a tym samym ograniczyć zużycie gazu o 600 m3 (gaz GZ50).

Dla osób, które taką inwestycje poczyniły, problem okazuje się sposób zagospodarowania tej nadwyżki, ponieważ jeżeli nie zostanie ona odebrana z sieci energetycznej w czasie okresu rozliczeniowego, to energia jest zyskiem dla sieci energetycznej.

Prostym, efektywnym a co najważniejszym najtańszym  pod względem inwestycyjnym sposobem zagospodarowania takiej nadwyżki jest wpięcie modułu elektrycznego w obwód instalacji grzewczej.

Poniżej prezentujemy najbardziej typowe rozwiązania instalacji grzewczej współpracujących z rozwiązaniem hybrydowym:

  1. Kotłownia hybrydowa dla instalacji z jednym obiegiem grzewczym (podłogowym lub grzejnikowym). Piec gazowy zasila instalacje grzewczą oraz podgrzewa zasobnik c.w.u. Moduł elektryczny wspomaga instalacje C.O.

 

2. Kotłowni hybrydowa dla instalacji  z dwoma obiegami grzewczymi: grzejnikowym i podłogowym. Piec gazowy zasila obieg grzejnikowy, podłogowy oraz podgrzewa zasobnik c.w.u. Moduł elektryczny wspomaga instalacje C.O. (obwód grzejnikowy i podłogowy)

3. Kotłowni hybrydowa dla instalacji  z dwoma  (lub więcej) obiegami grzewczymi (grzejnikowymi, podłogowymi). Piec gazowy zasila obiegi grzewcze c.o., oraz podgrzewa zasobnik c.w.u. Moduł elektryczny wspomaga instalacje C.O. (obwód grzejnikowy, podłogowy) oraz podgrzewanie zasobnika ciepłej wody użytkowej.

Znakomitym uzupełnieniem kotłowni hybrydowej jest regulacja pogodowa kotła gazowego, realizowana w oparciu o pomiar temperatury zewnętrznej.

Przy właściwie dobranej krzywej grzewczej oraz temperaturze modułu elektrycznego tak zrealizowana kotłownia hybrydowa pracuje automatycznie, zwiększając stopniowo swoją moc i rodzaj wykorzystywanej energii (gazowa, elektryczna) w zależności od warunków pogodowych.

Aktualna oferta kotłowni hybrydowej znajduje się w dziale:

Kotły gazowe -> Kotły z zasobnikiem